Vloga za izdajo potrdila o neuveljavljanju predkupne pravice

Oddaja vloge