Vloga za prijavo kršitev na Medobčinski inšpektorat in redarstvo

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : DA