Zapisnik 5.seje občinskega sveta Občine Horjul

817
Seja je potekala dne 22.09.2015

Predpisi, sprejeti na tej seji

ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Horjul za območja enot urejanja prostora Vr_1, Vr_5, Zk_8, Zk_23, Ho_1 in Zk_27 (Uradni list Republike Slovenije št. 77/2015)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 22.09.2015
Začetek veljavnosti: 27.10.2015
Konec veljavnosti: 07.10.2017
Tip objave: Odlok
Vsebina: Občinski prostorski načrti (OPN)