Občinska volilna komisija

Člani (mandatno obdobje 2014 - 2018)
  • predsednik, Jure Simič, Vrzdenec 40
  • Namestnik predsednika, Boštjan Zuljan, Vrzdenec 95
  • Članica, Lucija Jereb, Vrzdenec 34
  • Namestnica članice, Špela Zdešar, Na Vovčne 25
  • Članica, Olga Gabrovšek, Ljubljanska cesta 81
  • Namestnica članice, Urška Marolt, Cvetlična pot 8
  • Članica, Veronika Jelovšek, Stara cesta 61
  • Namestnik članice, Aljaž Velkavrh, Ljubljanska cesta 83