Pobuda za spremembo osnovne namenske rabe zemljišča

Opis postopka

Pristojni, dodatne informacije