Vloga za dodelitev enkratne denarne socialne občinske pomoči

Opis postopka

Priloge

Pristojni, dodatne informacije