Vloga za izdajo soglasja za priključek na občinsko cesto

Oddaj vlogo

Ne

Organizacijska enota

Opis postopka

Priloge

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov