Vloga za izdajo soglasja za posege v občinsko cesto (izkopi, prekopi, podkopi, vrtanja...)

Organizacijska enota

Opis postopka

Priloge