Obnova kapelice sv. Jožefa v Horjulu

769
34.836,01 €
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
23.855,61 €
V teku
Pot na Koreno 2, 1354 Horjul
01.04.2021
30.06.2023

Podatki o financiranju