Obnova kapelice sv. Jožefa v Horjulu

34.836,01 €
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
23.855,61 €
V teku
01.04.2021
30.06.2023

Podatki o financiranju