ODLOK o občinskem prostorskem načrtu Občine Horjul

Predpisi, na katere predpis vpliva