Obvezna razlaga četrtega odstavka 49. člena Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Horjul

Predpisi, na katere predpis vpliva